Velkommen til ALIDA

Lene Alida Thomsen.

Cert. NGH Hypnotisør / Hypnoterapeut v. Jacob Strachotta 2004

Clairvoyant Rådgiver v. Gjertrud Berlon 1995

Spirituelt Esoterisk Træningsforløb v. Lisbet Linnet ,Spirit Life skolen 1989-1995

Indvielse af Swami Narayanananda 1977

Børnehavepæd. v. Kbh./ Nyk.F. pædagogseminar 1981

Sygehjælper v.Bispebjerg hosp. 1976

Lene er mit kristne dåbs-navn - Alida er mit sjælenavn .

 

Mit arbejde og mig.....

Lige siden jeg kom her til jorden har jeg været tilknyttet et spirituelt fællesskab.

Mine clairvoyante evner er medfødte.. men jeg måtte mange udfordringer=læringer igennem inden jeg efter en uddannelse som clairvoyant rådgiver tog mig selv og mine evner til mig.. og det ansvar det medfører.

De senere år har samarbejdet med mit team i den åndelig verden gennemgået kraftige udviklingstrin, hvilket har adstedkommet at jeg ofte med en følelse af "frivillig-tvang"  har sagt ja til at gennemgå flere esoteriske udviklingsfaser.

De seneste  ti år har været ekstremt udfordrende. Vores yngste søn fik "ud af den blå luft" konstateret en aggressiv hjernetumor og døde i løbet af 16 måneder. Alt vendes på hovedet. I det indre som i det ydre. To år efter bliver der i min tætteste relation konstateret endnu to aggressive kræftformer.  
Og her i 2022 rejste min mand , min sjælepartner .. Hjem i Lyset.

Alt det som ikke kan ske - skete !

Og i al det her aktiveres al min egen angst ... angst for sygdomme. Og fordi jeg er ude af balance og hele mit system er i stress og fordi vi er så tæt forbundne -  så flyder energierne sammen og  jeg reagerer i perioder med et meget aktivt - kan man kalde det for et  " hypokonder light" gen.

Godt vi har gratis adgang til læge her i landet ;) ! Tak for det !

Og tak fordi at timingen også betød at jeg lige var nået den alder, hvor jeg kunne oppebære efterløn.

Så jeg har mere og mere måtte sande at en ting er teori og en anden er praksis - også i vores spirituelle udviklingsfaser ! Pludselig var det som om al min indre lærdom var som forsvundet.. Min tro og min tillid !

 Og alligevel - samtidig med alt dette - er jeg blevet mere og mere styrket i at vi ALDRIG !!! er alene , når vi vælger at gå ind i et stykke udviklingsarbejde.  

Nærværet , kærligheden og tilliden til mig fra mine samarbejdspartnere i den åndlige verden er konstant blevet intensiveret i takt med at jeg meget ofte famlende som en styrmand uden kompas har betrådt indre stier. Og rigtig ofte har jeg undret mig over at jo dybere jeg gik ind i den indre smerte, jo mere mærkede jeg teamets nærvær af kærlighed. Som to modpoler der nødvendigvis måtte møde hinanden for at et magisk punkt kunne blive aktiveret. 

Gennem længere perioder har jeg haft kontakt med vores søn Emil. Han har formidlet budskaber derfra, hvor han er nu. 

Jeg ved at det er teamets måde at ville videre-uddanne mig på. Idet jeg som budbringer af den ny tids energi selv bliver trænet og vejledt fra fogier i den åndelig verden , hvor der bl.a. arbejdes med opløsning af karma. Således at der kan skabes balance mellem den guddommelige indstrømning og den fysiske udstrømning - der netop danner det rum i vore hjerter, hvor magien kan finde sted og vores livs-passion kan fødes.

Således - at vore liv her på Jorden bliver guddommelige spejl - til gavn og glæde for os selv, men sandelig også for helheden. Og sådan at vi i fællesskab kan bidrage til at energifrekvensen løftes her på vor Jord - og at vi dermed bliver klargjorte til at modtage den esoteriske visomslære, hvor det bl.a. handler om healing af menneskehedens hjerte.

Der er givet universel tilladelse til dette arbejde, som sigter på, at vi individuelt tager ansvar - og selv får tilladelse til at trække på den store kærligheds kraftkilde.

Hvilket betyder, at vi kan transmutere vores karma - individuelt lidt eller meget - til en højere frekvens, som sætter den enkelte ud over dualiteten og dermed giver adgang til  ubegrænset kraft og balance.

Hvilket igen betyder, at negativ energi bl.a. bundet i karmiske samspil, sorg og traumer ikke sætter nye aftryk i rummet / æteren. Samtidig får íntuitionen og handlekraften ( det feminine og det maskuline aspekt ) et tættere samarbejde. Dette giver igen en bedre balance og styrke til at stå på denne Jord og være tro mod sit inderste.

Konkret viser det sig ved at der sættes skub i nogle processer som har stået "på vent" . For nogle mennesker sker det her og nu - for andre kan der være en justerings periode.

Et af de redskaber jeg anvender i samarbejde med den åndelige verden til denne proces er hypnoterapien, kanalisering og den spirituelle vejledning / clairvoyancen. 

Efter mange opfordringer fra Lyset i den åndelige verden har jeg nu samlet stafetten op igen - og er klar til at modtage de mennesker som vælger at finde vej forbi mit hus.

Kontakt mig gerne for en aftale.   

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk